Máy rang cà phê Rio Cho quán, Sản xuất, Máy rang café bán chạy nhất VN
Máy rang cà phê Hot Air

Máy rang cà phê Hot Air

Máy rang cà phê Hot Air

máy rang cà phê 3kg, máy rang cafe 3kg, may rang ca phe 3kg, may rang cafe 3kg, máy rang cà phê 5kg, máy rang cafe 5kg, may rang ca phe 5kg, may rang cafe 5kg, máy rang cà phê 10kg, máy rang cafe 10kg, may rang ca phe 10kg, may rang cafe 10kg, hot air, máy rang cà phê điện

Do không sử dụng Gas để đốt nóng. Máy hoàn toàn không tạo ra các loại khí có mùi hôi trong quá trình rang như: NOx, COx, khí tạp trong Gas .. Sử dụng hoàn toàn bằng điện 220 volts - đơn giản tiện lợi, dễ dàng kiểm soát an toàn, dễ dàng sử dụng cho mọi đối tượng Cảm biến dò biết Nhiệt độ hạt café, Nhiệt độ môi trường rang. Bộ phận làm nguội và quạt hút làm nguội cafe thành phẩm sau rang. Timer và Buzzer báo động khi cà phê chín. Máy nhỏ gọn, thiết kế có bánh xe dễ dàng di chuyển.

Máy rang cà phê Hot Air

Do không sử dụng Gas để đốt nóng. Máy hoàn toàn không tạo ra các loại khí có mùi hôi trong quá trình rang như: NOx, COx, khí tạp trong Gas .. Sử dụng hoàn toàn bằng điện 220 volts - đơn giản tiện lợi, dễ dàng kiểm soát an toàn, dễ dàng sử dụng cho mọi đối tượng Cảm biến dò biết Nhiệt độ hạt café, Nhiệt độ môi trường rang. Bộ phận làm nguội và quạt hút làm nguội cafe thành phẩm sau rang. Timer và Buzzer báo động khi cà phê chín. Máy nhỏ gọn, thiết kế có bánh xe dễ dàng di chuyển.

máy rang cà phê 3kg, máy rang cafe 3kg, may rang ca phe 3kg, may rang cafe 3kg, máy rang cà phê 5kg, máy rang cafe 5kg, may rang ca phe 5kg, may rang cafe 5kg, máy rang cà phê 10kg, máy rang cafe 10kg, may rang ca phe 10kg, may rang cafe 10kg, hot air, máy rang cà phê điện

Máy rang cà phê Hot Air

Do không sử dụng Gas để đốt nóng. Máy hoàn toàn không tạo ra các loại khí có mùi hôi trong quá trình rang như: NOx, COx, khí tạp trong Gas .. Sử dụng hoàn toàn bằng điện 220 volts - đơn giản tiện lợi, dễ dàng kiểm soát an toàn, dễ dàng sử dụng cho mọi đối tượng Cảm biến dò biết Nhiệt độ hạt café, Nhiệt độ môi trường rang. Bộ phận làm nguội và quạt hút làm nguội cafe thành phẩm sau rang. Timer và Buzzer báo động khi cà phê chín. Máy nhỏ gọn, thiết kế có bánh xe dễ dàng di chuyển.

máy rang cà phê 3kg, máy rang cafe 3kg, may rang ca phe 3kg, may rang cafe 3kg, máy rang cà phê 5kg, máy rang cafe 5kg, may rang ca phe 5kg, may rang cafe 5kg, máy rang cà phê 10kg, máy rang cafe 10kg, may rang ca phe 10kg, may rang cafe 10kg, hot air, máy rang cà phê điện

Máy rang cà phê Hot Air
Do không sử dụng Gas để đốt nóng. Máy hoàn toàn không tạo ra các loại khí có mùi hôi trong quá trình rang như: NOx, COx, khí tạp trong Gas .. Sử dụng hoàn toàn bằng điện 220 volts - đơn giản tiện lợi, dễ dàng kiểm soát an toàn, dễ dàng sử dụng cho mọi đối tượng Cảm biến dò biết Nhiệt độ hạt café, Nhiệt độ môi trường rang. Bộ phận làm nguội và quạt hút làm nguội cafe thành phẩm sau rang. Timer và Buzzer báo động khi cà phê chín. Máy nhỏ gọn, thiết kế có bánh xe dễ dàng di chuyển.
máy rang cà phê 3kg, máy rang cafe 3kg, may rang ca phe 3kg, may rang cafe 3kg, máy rang cà phê 5kg, máy rang cafe 5kg, may rang ca phe 5kg, may rang cafe 5kg, máy rang cà phê 10kg, máy rang cafe 10kg, may rang ca phe 10kg, may rang cafe 10kg, hot air, máy rang cà phê điện
Máy rang cà phê Hot Air
Do không sử dụng Gas để đốt nóng. Máy hoàn toàn không tạo ra các loại khí có mùi hôi trong quá trình rang như: NOx, COx, khí tạp trong Gas .. Sử dụng hoàn toàn bằng điện 220 volts - đơn giản tiện lợi, dễ dàng kiểm soát an toàn, dễ dàng sử dụng cho mọi đối tượng Cảm biến dò biết Nhiệt độ hạt café, Nhiệt độ môi trường rang. Bộ phận làm nguội và quạt hút làm nguội cafe thành phẩm sau rang. Timer và Buzzer báo động khi cà phê chín. Máy nhỏ gọn, thiết kế có bánh xe dễ dàng di chuyển.
máy rang cà phê 3kg, máy rang cafe 3kg, may rang ca phe 3kg, may rang cafe 3kg, máy rang cà phê 5kg, máy rang cafe 5kg, may rang ca phe 5kg, may rang cafe 5kg, máy rang cà phê 10kg, máy rang cafe 10kg, may rang ca phe 10kg, may rang cafe 10kg, hot air, máy rang cà phê điện

   Danh mục sản phẩm

Máy rang cà phê Hot Air Điện

Máy rang cà phê Rio 3 Black
Công suất: 3-4kg/mẻ (~10kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 3 New
Công suất: 3-4kg/mẻ (~12kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio 5 New
Công suất: 5-6kg/mẻ (~18kg/giờ)

Khách hàng