Máy rang cà phê Rio Cho quán, Sản xuất, Máy rang café bán chạy nhất VN
Máy rang cà phê Gas Hot Air Rio Mới

Máy rang cà phê Gas Hot Air Rio Mới

Máy rang cà phê Gas Hot Air Rio Mới

máy rang cà phê, máy rang cafe, gas, hot air, 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 10kg, rio roaster, rio hot air s4, rio hot air m7, may rang ca phe, may rang cafe

- Rang bằng không khí nóng (Hot Air) chuẩn Âu Châu - Kết nối Máy tính lập Profile rang trên Artisan Software - Linh hoạt Thời gian rang 8-20 phút/mẻ - 2 Motor quạt hút: thời gian làm nguội cafe thành phẩm 2-5 phút ++ Quạt hút với công suất mạnh được thiết kế tối ưu làm tan khói nhanh khi thảy ra bên ngoài

Máy rang cà phê Gas Hot Air Rio Mới

- Rang bằng không khí nóng (Hot Air) chuẩn Âu Châu - Kết nối Máy tính lập Profile rang trên Artisan Software - Linh hoạt Thời gian rang 8-20 phút/mẻ - 2 Motor quạt hút: thời gian làm nguội cafe thành phẩm 2-5 phút ++ Quạt hút với công suất mạnh được thiết kế tối ưu làm tan khói nhanh khi thảy ra bên ngoài

máy rang cà phê, máy rang cafe, gas, hot air, 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 10kg, rio roaster, rio hot air s4, rio hot air m7, may rang ca phe, may rang cafe

Máy rang cà phê Gas Hot Air Rio Mới

- Rang bằng không khí nóng (Hot Air) chuẩn Âu Châu - Kết nối Máy tính lập Profile rang trên Artisan Software - Linh hoạt Thời gian rang 8-20 phút/mẻ - 2 Motor quạt hút: thời gian làm nguội cafe thành phẩm 2-5 phút ++ Quạt hút với công suất mạnh được thiết kế tối ưu làm tan khói nhanh khi thảy ra bên ngoài

máy rang cà phê, máy rang cafe, gas, hot air, 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 10kg, rio roaster, rio hot air s4, rio hot air m7, may rang ca phe, may rang cafe

Máy rang cà phê Gas Hot Air Rio Mới
- Rang bằng không khí nóng (Hot Air) chuẩn Âu Châu - Kết nối Máy tính lập Profile rang trên Artisan Software - Linh hoạt Thời gian rang 8-20 phút/mẻ - 2 Motor quạt hút: thời gian làm nguội cafe thành phẩm 2-5 phút ++ Quạt hút với công suất mạnh được thiết kế tối ưu làm tan khói nhanh khi thảy ra bên ngoài
máy rang cà phê, máy rang cafe, gas, hot air, 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 10kg, rio roaster, rio hot air s4, rio hot air m7, may rang ca phe, may rang cafe
Máy rang cà phê Gas Hot Air Rio Mới
- Rang bằng không khí nóng (Hot Air) chuẩn Âu Châu - Kết nối Máy tính lập Profile rang trên Artisan Software - Linh hoạt Thời gian rang 8-20 phút/mẻ - 2 Motor quạt hút: thời gian làm nguội cafe thành phẩm 2-5 phút ++ Quạt hút với công suất mạnh được thiết kế tối ưu làm tan khói nhanh khi thảy ra bên ngoài
máy rang cà phê, máy rang cafe, gas, hot air, 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 10kg, rio roaster, rio hot air s4, rio hot air m7, may rang ca phe, may rang cafe

   Danh mục sản phẩm

Máy rang cà phê Gas Hot Air 2021 mới

Máy rang cà phê Rio Hot Air M7
Công suất: 3-7kg/mẻ (28kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio Hot Air S4
Công suất: 1-4kg/mẻ (20kg/giờ)

Khách hàng