Máy rang cà phê Gas Hot Air Rio Mới

Máy rang cà phê Gas Hot Air Rio Mới

Rang bằng không khí nóng (Hot Air) chuẩn Âu Châu Kết nối Máy tính lập Profile rang trên Artisan Software Linh hoạt Thời gian rang 8-20 phút/mẻ 2 Motor quạt hút: thời gian làm nguội cafe thành phẩm 2-5 phút Quạt hút với công suất mạnh được thiết kế tối ưu làm tan khói nhanh khi thảy ra bên ngoài

   Danh mục sản phẩm

Máy rang cà phê Gas Hot Air 2021 mới

Máy rang cà phê Rio Hot Air M7
Công suất: 5-7kg/mẻ (28kg/giờ)
Máy rang cà phê Rio Hot Air S4
Công suất: 3-4kg/mẻ (20kg/giờ)

Khách hàng